Copy of Kendra Ireton - GroupFlareDashGw

Meet The Dogs

Our Boys

MBISS GCHS Kayenta’s The Joker

CH Kayenta’s Phoenix Rising

CH Kayenta’s Ghost Dancer

CH Kayenta's Takhari Overdrive

Kayenta's Kosmic Kaos

Kayenta's Make Me

 

Our Girls

BISS CH Kayenta’s Xolar Flare

CH Kayenta’s Psycho